Ikke fra Danmark? Vælg et andet land

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OG BETINGELSER OMHYGGELIGT, INDEN DU BRUGER DETTE WEBSTED

1. Hvad er der i disse vilkår?
Disse vilkår fortæller om reglerne for brug af vores websted https://salus-controls.com/dk/ (“vores websted”).

2. Hvem er vi og hvordan du kan kontakte os
2.1 https://salus-controls.com/dk/ er et websted, der drives af SALUS Nordic A/S (“Vi/Os”). Vi er registreret i Danmark under CVR-nummer DK35868879 og har vores hovedsæde på Rønhøjvej 12, 8300 Odder, Danmark. Vi er et aktieselskab.
2.2 For at kontakte os, se venligst detaljerne på vores ”Kontakt os”-side https://salus-controls.com/dk/kontakt/.

3. Ved at bruge vores websted accepterer du disse vilkår
3.1 Ved at bruge vores websted bekræfter du, at du accepterer disse vilkår for brug, og at du er enig i at overholde dem.
3.2 Hvis du ikke accepterer disse vilkår, må du ikke bruge vores websted.
3.3 Vi anbefaler, at du udskriver en kopi af disse vilkår for fremtidig reference.

4. Der er andre vilkår, der kan gælde for dig
4.1 Disse vilkår for anvendelse henviser til følgende yderligere vilkår, som også gælder for din brug af vores websted:
4.1.1 Vores fortrolighedserklæring https://salus-controls.com/dk/Fortrolighedserklæring /. Se yderligere under klausul 15.
4.1.2 Vores cookie-politik https://salus-controls.com/dk/Fortrolighedserklæring/, som viser information om cookies på vores websted.

5. Vi kan foretage ændringer af disse vilkår
Vi ændrer disse vilkår fra tid til anden. Hver gang du ønsker at bruge vores websted, skal du kontrollere disse vilkår for at sikre, at du forstår de vilkår, der gælder på det tidspunkt. Disse vilkår blev senest opdateret den 09/08/2018.

6. Vi kan foretage ændringer af vores websted
Vi kan opdatere og ændre vores websted fra tid til anden [for at afspejle ændringer i vores produkter, vores brugeres behov og vores forretningsprioriteter].

7. Vi kan suspendere eller trække vores websted tilbage.
7.1 Vores websted stilles til rådighed gratis.
7.2 Vi garanterer ikke, at vores websted eller noget indhold på det altid vil være tilgængeligt eller være uafbrudt. Vi kan suspendere eller tilbagetrække eller begrænse tilgængeligheden af hele eller en del af vores websted af forretningsmæssige og driftsmæssige årsager. Hvis det er muligt, vil vi forsøge at give dig rimelig meddelelse om enhver suspension eller tilbagetrækning.
7.3 Du er også ansvarlig for at sikre, at alle personer, der har adgang til vores websted via din internetforbindelse, er opmærksomme på disse vilkår for anvendelse og andre gældende vilkår og betingelser, og at de overholder dem.

8. Vores websted er kun til brugere i Danmark
Vores websted er rettet mod personer bosiddende i Danmark. Vi garanterer ikke, at indhold tilgængeligt på eller gennem vores websted er egnet til brug eller tilgængeligt andre steder.

9. Du skal holde dine kontooplysninger sikre
9.1 Hvis du vælger eller får tildelt en brugeridentifikationskode, adgangskode eller andre oplysninger, som en del af vores sikkerhedsprocedurer, skal du behandle sådanne oplysninger som fortrolige. Du må ikke videregive dem til nogen tredjepart.
9.2 Vi har ret til at deaktivere enhver brugeridentifikationskode eller adgangskode, uanset om den er valgt af dig eller tildelt af os, når som helst, hvis du efter vores rimelige mening har misligholdt nogen af bestemmelserne i disse vilkår for anvendelse.
9.3 Hvis du ved eller har mistanke om, at andre personer kender din brugeridentifikationskode eller adgangskode, skal du straks give besked til os ved hjælp af oplysningerne på vores ”Kontakt os”-side https://salus-controls.com/dk/kontakt/.

10. Hvordan du kan bruge materiale på vores websted
10.1 Vi er ejer eller licenshaver af alle intellektuelle ejendomsrettigheder på vores websted og i materialet, der er offentliggjort på det. Disse værker er beskyttet af ophavsretlige love og traktater over hele verden. Alle sådanne rettigheder er forbeholdt.
10.2 Du kan udskrive en kopi og downloade uddrag af en eller flere sider fra vores websted til personlig brug, og inden for din organisation kan du henlede andres opmærksom på indhold lagt på vores websted.
10.3 Du må ikke på nogen måde ændre materialet i de kopier i papir eller digital form, som du har udskrevet eller downloadet, og du må ikke bruge nogen illustrationer, fotografier, video- eller lydsekvenser eller noget grafisk indhold adskilt fra eventuel ledsagende tekst.
10.4 Vores status (og de tilhørende identificerede bidragsydere) som forfatterne af indhold på vores websted skal altid anerkendes.
10.5 Du må ikke bruge nogen del af indholdet på vores websted til kommercielle formål uden at få en licens fra os eller vores licensgivere.
10.6 Hvis du udskriver, kopierer eller downloader en del af vores websted i strid med disse vilkår for anvendelse, ophører din ret til at bruge vores websted straks, og du skal efter vores valg returnere eller destruere eventuelle kopier af de materialer, du har lavet.

11. Støt dig ikke til oplysninger på dette websted
11.1 Indholdet på vores websted er kun til generel information. Det er ikke meningen, at det skal svare til rådgivning, som du bør støtte dig til. Du skal indhente professionel eller faglig rådgivning, inden du tager eller afstår fra enhver handling på baggrund af indholdet på vores websted.
11.2 Selvom vi gør en rimelig indsats for at opdatere oplysningerne på vores websted, giver vi ingen garantier og garanterer ikke, hvad enten det er udtrykt eller underforstået, at indholdet på vores websted er korrekt, fuldstændigt eller opdateret. Derudover forbeholder vi os ret til at foretage ændringer eller opdateringer af produktspecifikationer, funktioner, funktionalitet, kompatibilitet, certificeringer og/eller anbefalet brug, som vi finder passende

12. Vi er ikke ansvarlige for websteder, vi linker til
12.1 Der, hvor vores websted indeholder links til andre websteder og ressourcer fra tredjeparter, er disse links kun til din information. Sådanne links bør ikke fortolkes som vores godkendelse af de tilknyttede websteder eller oplysninger, du måtte få fra dem.
12.2 Vi har ingen kontrol over indholdet af disse websteder eller ressourcer.

13. Anmeldelser og erklæringer er ikke leveret eller verificeret af os
13.1 Dette websted kan indeholde anmeldelser, erklæringer og materialer fra andre brugere af webstedet, herunder tilbagemeldinger fra kunder og leverandører. Disse oplysninger og disse materialer er ikke blevet verificeret eller udarbejdet af os.
13.2 Synspunkterne fra andre brugere på vores websted repræsenterer ikke vores synspunkter eller værdier.
13.3 Synspunkterne fra andre brugere repræsenterer deres synspunkter, meninger og erfaringer.

14. Vores ansvar for tab eller skade overgået dig
14.1 Uanset om du er en privat kunde eller en virksomhed:
14.1.1 Vi udelukker eller begrænser på ingen måde vores ansvar over for dig, hvor det ville være ulovligt at gøre det. Dette omfatter ansvar for dødsfald eller personskade forårsaget af vores forsømmelighed eller uagtsomhed hos vores medarbejdere, agenter eller underleverandører og for svig eller svigagtig vildledning.
14.1.2 Forskellige begrænsninger og udelukkelser af ansvar gælder for ansvar, der opstår som følge af levering af produkter til dig, som vil blive beskrevet i vores Vilkår og betingelser for levering af varer eller tjenesteydelser.
14.2 Hvis du er en virksomhed:
14.2.1 Vi udelukker alle underforståede betingelser, garantier, repræsentationer eller andre vilkår, der kan gælde for vores websted eller indhold på det.
14.2.2 Vi vil ikke være ansvarlige for dig for tab eller skader, hvad enten det er i kontrakt, skadevoldende handling (herunder forsømmelighed), overtrædelse af lovmæssige forpligtelser eller på anden måde, selvom det kan forudses som følge af eller i forbindelse med:
14.2.2.1 brug af eller manglende evne til at bruge vores websted, eller
14.2.2.2 brug af eller tillid til indhold, der vises på vores websted.
14.2.3 Vi er især ikke ansvarlige for:
14.2.3.1 tab af overskud, salg, forretning eller indtægter;
14.2.3.2 forretningsforstyrrelser;
14.2.3.3 tab af forventede besparelser;
14.2.3.4 tab af forretningsmulighed, goodwill eller omdømme; eller
14.2.3.5 indirekte eller følgeskader eller -tab.
14.3 Hvis du er en privat kunde:
14.3.1 Bemærk venligst, at vi kun leverer vores websted til indenlandsk og privat brug. Du accepterer ikke at bruge vores websted til kommercielle eller forretningsmæssige formål, og vi er ikke ansvarlige for dig for tab af fortjeneste, tab af forretninger, forretningsforstyrrelser eller tab af forretningsmulighed.
14.3.2 Hvis defekt digitalt indhold, som vi har leveret, beskadiger en enhed eller digitalt indhold, der tilhører dig, og det skyldes vores manglende brug af rimelig omhu og dygtighed, reparerer vi enten skaden eller betaler dig erstatning. Vi er dog ikke ansvarlige for skader, som du kunne have undgået ved at følge vores råd til at anvende en opdatering, der tilbydes gratis, eller for skader, der skyldtes, at du ikke har fulgt installationsvejledningen korrekt eller har på plads de minimale systemkrav, som anbefales af os.

15. Hvordan vi kan bruge dine personlige oplysninger
Vi bruger kun dine personlige oplysninger som beskrevet i vores fortrolighedspolitik på https://salus-controls.com/dk/ Fortrolighedserklæring/.

16. Vi er ikke ansvarlige for virus, og du må ikke introducere disse
16.1 Vi garanterer ikke, at vores websted vil være sikkert eller fri for fejl eller virus.
16.2 Du er ansvarlig for at konfigurere din informationsteknologi, computerprogrammer og platform for at få adgang til vores websted. Du bør bruge din egen virusbeskyttelsessoftware.
16.3 Du må ikke misbruge vores websted ved bevidst at indføre vira, trojanere, orme, logiske bomber eller andet materiale, der er ondsindet eller teknologisk skadeligt. Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til vores websted, den server, hvor vores websted er gemt på, eller en hvilken som helst server, computer eller database, der er forbundet til vores websted. Du må ikke angribe vores websted via et denial of service-angreb eller et distribueret denial of service-angreb. Vi vil rapportere sådanne overtrædelser til de relevante retshåndhævende myndigheder, og vi vil samarbejde med disse myndigheder ved at afsløre din identitet til dem. I tilfælde af et sådant brud, vil din ret til at bruge vores websted ophøre med det samme.

17. Regler om link til vores websted
17.1 Du kan linke til vores websted forudsat, at du gør det på en måde, der er retfærdig og juridisk og ikke skader vores omdømme eller udnytter det.
17.2 Du må ikke etablere et link på en sådan måde, at du foreslår nogen form for tilknytning, godkendelse eller påtegning fra vores side, hvor ingen af disse findes.
17.3 Du må ikke oprette et link til vores websted på noget websted, der ikke ejes af dig.
17.4 Vores websted må ikke være indrammet på et andet websted, og du må heller ikke oprette et link til en hvilken som helst del af vores websted andet end forsiden.
17.5 Vi forbeholder os ret til at tilbagekalde linketilladelse uden varsel.
17.6 Det websted, hvor du linker, skal i alle henseender overholde indholdsstandarderne i klausul 20.
17.7 Hvis du ønsker at linke til eller gøre brug af indhold på vores websted ud over det ovenfor anførte, bedes du kontakte os ved hjælp af oplysningerne på vores ”Kontakt os”-side https://salus-controls.com/dk/kontakt/.

18. Hvilket lands love gælder ved eventuelle tvister?
18.1 Hvis du er en privat kunde, skal du være opmærksom på, at disse brugsbetingelser, deres emne og deres dannelse, er underlagt dansk lov. Du og vi begge er enige om, at domstolene i Danmark vil have eksklusiv jurisdiktion.
18.2 Hvis du er en virksomhed, er disse vilkår for brug, deres emne og deres dannelse (og eventuelle ikke-kontraktmæssige tvister eller krav) underlagt dansk lovgivning. Vi er begge enige om den eksklusive juridiske kompetence for domstolene i Danmark.

19. Vores varemærker
19.1 Alle vores varemærker, handelsnavne, logoer og design, herunder dem, der anvendes på vores websted, tilhører SALUS Nordic A/S. Du må ikke bruge dem uden vores godkendelse, medmindre de er en del af materiale, du bruger som tilladt under “Hvordan du kan bruge materiale på vores websted” i klausul 10 ovenfor.

20. Vores indholdsstandarder
20.1 Disse indholdsstandarder, der er angivet i denne klausul 20, gælder for alt materiale, der er bidraget til eller knyttet til vores websted af dig (“Bidrag”), og til eventuelle interaktive tjenester, der er forbundet med det.
20.2 Indholdsstandarderne skal overholdes i ånd såvel som med overholdelse af alle detaljer. Standarderne gælder for hver del af et bidrag såvel som dets helhed.
20.3 SALUS Nordic A/S vil efter eget skøn afgøre, om et bidrag bryder indholdsstandarderne.
20.4 Et bidrag skal:
20.4.1 Være præcist (skal indeholde fakta).
20.4.2 Være virkeligt holdt (hvor det udtrykker meninger).
20.4.3 Overholde gældende lovgivning i Danmark og i ethvert land, hvorfra det er sendt.
20.5 Et bidrag må ikke:
20.5.1 Være ærekrænkende for nogen person.
20.5.2 Være uanstændigt, angribende, hadsk eller ophidsende.
20.5.3 Fremme seksuelt eksplicit materiale.
20.5.4 Fremme vold.
20.5.5 Fremme diskrimination baseret på race, køn, religion, nationalitet, handicap, seksuel orientering eller alder.
20.5.6 Overtræde nogen anden persons ophavsret, database-ret eller varemærke.
20.5.7 Sandsynligvis bedrage nogen anden person.
20.5.8 Overtræde nogen lovpligtig forpligtelse overfor en tredjepart, såsom en kontraktlig forpligtelse eller tavshedspligt.
20.5.9 Fremme nogen ulovlig aktivitet.
20.5.10 Udvise foragt for retten.
20.5.11 Være truende, misbruge eller invadere andres privatliv, eller forårsage irritation, besvær eller unødig angst.
20.5.12 Muligvis chikanere, chokere, gøre forlegen, alarmere eller genere nogen anden person.
20.5.13 Udgive sig for at være en anden person eller vildlede din identitet eller tilknytning til nogen person.
20.5.14 Give indtryk af, at bidragene kommer fra SALUS Nordic A/S, hvis dette ikke er tilfældet.
20.5.15 Promovere, fremme, opfordre en anden part til at begå eller bistå enhver ulovlig eller kriminel handling som f.eks. (kun som eksempel) krænkelse af ophavsret eller computermisbrug.
20.5.16 Indeholde en erklæring, som du ved eller tror, eller har rimelig grund til at tro, at borgerne, som erklæringen er offentliggjort eller skal offentliggøres til, sandsynligvis vil forstå som en direkte eller indirekte opmuntring eller anden tilskyndelse til bestilling, forberedelse eller anstiftelse af terrorhandlinger.
20.5.17 Indeholde nogen reklame eller fremme nogen tjenester eller weblinks til andre websteder.